Home Mapka
710 - lecie Łęcza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 19 Listopad 2009 10:49

710 – lecie Łęcza


    Łęcze otrzymało swoją nazwę „Lenzen” przypuszczalnie od krainy pruskiej Lanzanii lub od nazwy Lenz, co oznaczało wiosnę albo obchody święta wiosny. W najstarszych dokumentach i w mowie potocznej wymieniane są nazwy: Lencz, Lentzen, Lentz, Lenze. Dnia 12 marca 1299 roku został nadany wsi przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim, przez komtura elbląskiego Ludwika von Schippe. Pierwszymi właścicielami byli Albert i Reddemir, którzy piastowali urząd sołtysa. Wieś otrzymała około 1344 ha ziemi. Obecni mieszkańcy mogą być dumni, że zamieszkują jedną z najstarszych i najpiękniejszych wsi w Europie.

    W 2008 roku założono w Łęczu „Stowarzyszenie Łęcze - wieś z perspektywą”, które stara się m.in. o upiększanie wsi, poznanie historii, tak bogatej i różnorodnej. Przewodnicząca Stowarzyszenia pani Anetta Magdziak -Gęsicka zaprasza wszystkich, nie tylko Łęczanów do wstępowania i do wspólnego działania.

    W 1789 roku w Łęczu mieszkało 39 rodzin, w 1848 zamieszkiwało wieś 559 osób. W 1900 roku 1000,

a w 1933 roku 920 osób było we wsi zameldowanych. Obecnie w Łęczu mieszka 730 mieszkańców.

Łęczanie trudnili się przede wszystkim rolnictwem. Uprawiano zboże, kartofle i buraki pastewne.

    Pierwsze wzmianki o kościele w Łęczu pochodzą z około 1300 roku. W 1746 zburzono starą budowlę

z pruskiego muru, a na jego miejscu wybudowano w ciągu pięciu miesięcy nowy masywny kościół.

W 1881 roku dostawiono murowaną wieżę, a w rok później umieszczono na niej nowy zegar.

W 2008 roku ukończono całkowity remont kościoła.

    W 1323 roku w pobliżu kościoła, została założona pierwsza gospoda na prawie chełmińskim

z oberżystą, który nazywał się Bernard.

    Pierwsza szkoła istniała już przypuszczalnie przed 1630 rokiem, a jej nauczyciel nazywany był

Michaelem. W 1896 roku wybudowano nową szkołę, która niestety w 1945 roku spłonęła.

    Typowym budownictwem dla wsi Łęcze były domy podcieniowe z pruskiego muru.

Jeszcze w 1923 roku stało w Łęczach 14 domów podcieniowych. W 1945 spaliło się 5 takich domów,

oprócz tego 21domów mieszkalnych, 7 stodół , 2 cegielnie i 1 wiatrak.

W 1955 roku stało jeszcze 8 domów podcieniowych. 

   W 1873-1876 została wybudowana droga między Elblągiem a Tolkmickiem,

a droga w Łęczu została wybrukowana. Ten fakt przyczynił się do rozwoju gospodarczego wsi.

Od 1900 roku zakładano duże plantacje drzew wiśniowych i morelowych.

Uprawa ta przyniosła ludziom dobrobyt.

Elblążanie i mieszkańcy okolicznych wsi urządzali corocznie pod kwitnącymi drzewami pikniki.

    11 czerwca 1899 roku mieszkańcy Łęcza obchodzili uroczyście 600 lecie nadania praw lokacyjnych.

Wtedy to przeniesiono obchody tego święta na bardziej korzystny (pogodowo) miesiąc.

Obecni mieszkańcy idąc za przykładem swoich pobratymców obchodzili

tą uroczystość 710 -lecia w miesiącu czerwcu 2009 roku.


Opracowała dtm

 

© Łęcze 2009