Home Mapka
Akt lokacyjny miejscowości Łęcze z 1299 i tłumaczenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 30 Październik 2009 15:59

 

 

 

In nomine domini amen.

 

Wszystkich obecnych jako świadków wzywa Lodovicus de Schyppen brat Zakonu Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie, komtur miasta Elbląga.

Wszystko, co ludzie wykonują ulega zapomnieniu i dlatego szukamy sensownego sposobu zatrzymania i utrwalenia traktatów w pamięci, poprzez dokumenty i świadków.

Dlatego dajemy świadectwo wszystkim obecnym a także wszystkim w przyszłości żyjącym, że my w obecności i za zgodą braci Alberta i Reddemira, wieś, która nazywa się Lynczenn na prawie chełmińskim im nadajemy.

Bracia ci i ich następcy, sprawujący urząd sołtysa mają dozgonne prawo do użytkowania 8 włók ziemi, bez płacenia podatków.

Dla kościoła tejże wsi nadajemy 4 włóki ziemi, aby sumiennie odprawiali mszę świętą.

Z pozostałych 68 włók osiedleńcy będą zwolnieni przez pierwsze 4 lata od podatków, następnie na św. Marcina muszą uiszczać opłaty. Z każdej włóki zobowiązani są płacić, w wysokości obowiązującej w danym czasie monety, pół denara i 4 kury. Kury jednakże muszą oddawać od momentu ugruntowania wsi i na każde żądanie braci. Z każdego pługa osiedleńcy muszą rocznie oddawać 80 litrów żyta i zboża.

Zatrzymujemy sobie prawo do zakładania restauracji, młynów, legowisk, dróg, ogrodów i gospodarstw.

Jednocześnie nadajemy wyżej wymienionym Albertowi i Reddemirowi i ich następcom, prawo sądzenia, jednakże zatrzymujemy sobie i naszym braciom w poważniejszych sprawach prawo wydawania wyroków.

To co my i nasi następcy zadecydujemy musi zostać przez was wykonane.

To jednakże, co my otrzymamy, oddamy wam w 1/3, a pozostałe części zatrzymamy dla naszego domu.


Aby pozostało w pamięci i na wieczny czas zostało utrwalone, na dokumencie tym zawieszamy naszą pieczęć.

Świadkami podpisania tego dokumentu są: brat Eberhard, brat Konrad ze Szwabii, brat Konrad z Lichtenhain, brat Jan mistrz piekarski, brat Gunzelin pan na zbrojowni i inni liczni bracia naszego zakonu.


Spisano w roku pańskim 1299 dnia 12 marca

 

Tłumaczenie: dtm

Akt lokacyjny przechowywany w Archiwum Państwowym w Gdańsku

 

 

© Łęcze 2009